Mezinárodní kamionová přeprava

Mezinárodní kamionovou přepravu provádíme :

 • do všech zemí Evropské Unie

 • do Chorvatska

Mezinárodní kamionovou přepravu provádíme :

 • silničními dopravními prostředky pro celovozové zásilky

 • silničními dopravními prostředky jako částečné zásilky

Mezinárodní kamionovou přepravu provádíme :

 • zásilky paletovaného zboží

 • zásilky rychlozkazitelného zboží

 • zásilky nadrozměrného zboží

 • zásilky volně loženého zboží na valníkových návěsech

Mezinárodní kamionovou přepravu provádíme :

 • valníkovými nákladními vozy jednopatrovými

 • valníkovými nákladními vozy dvoupatrovými

 • izotermickými nákladními vozy

 • chladírenskými nákladními vozy

 • speciálními plošinovými vozy na přepravy nadrozměrného zboží

Mezinárodní kamionovou přepravu provádíme :

 • zásilky od 100 kg do 24000 kg

 • zásilky od 1 do 66 palet